• (0342) 671-3382 / Fax (0342) 671-3384

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

KURUM İÇİ-KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

 

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği Üniversitemiz yatay geçiş duyurusu aşağıdadır.

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ: Yönerge için tıklayınız.

EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI: Uygulama Esasları için tıklayınız.

2020-2021 KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2020-2021 KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİ TIKLAYINIZ.

 

A-GENEL KOŞULLAR:

 

1- 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıkları YÖK dönüşüm tablosuna göre yapılır.

2- Öğrencinin kayıtlı bulunduğu sınıf veya yarıyıldaki aldığı tüm derslerden başarılı olması gerekir.

3- Yatay geçiş yapacak olan öğrencinin disiplin cezası almamış olması gerekir.

4- Öğrencinin bulunduğu sınıf ve yarıyıldaki tüm derslerinden başarılı olması ve Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden 2.80 veya 100 üzerinden 78 olması gerekir.

5- Öğrencinin üniversiteyi kazandığı yıla ait ÖSYM puanı yatay geçiş için başvurduğu bölümün, ilgili yıldaki ÖSYM puanından en fazla 10 puan, Tıp/Hukuk/Diş Hekimliği Fakülteleri için en fazla 5 puan daha düşük olabilir.

6- Yatay geçiş değerlendirmelerinde öğrencilerin genel not ortalaması ve Üniversiteyi kazandığı yıla ait ÖSYM Puanı esas alınır.  Bu puanlar hesaplanırken ÖSYM yerleştirme puanının %60’ı  ve GANO’sunun %40’ı alınarak yatay geçiş puanı hesaplanır.

7- Eğitim dili İngilizce olan Tıp/Mühendislik Fak,/Mimarlık Fak,/Fen Edebiyat Fak.(İngiliz dili ve edebiyatı/Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği)Bölümlerine başvuruda uluslar arası standartlarda yapılan İngilizce dil sınavların birinden aşağıdaki puanların alınmış olması gerekir.

 

 

                                                                                               

EĞİTİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BİRİMLER

 

DİL PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BİRİMLER

 TIP/MÜHENDİSLİK/MİMARLIK 

 

FEN EDEBİYAT FAK.İNGİLİZ DİLİ EDEBİYATI/EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

YDS

65

 

YDS

70

TOEFL IBT

78

 

TOEFL IBT

84

FCE

C

 

FCE

C

CAE

C

 

CAE

C

CPE

C

 

CPE

C

Pearson PTE

67

 

Pearson PTE

71

         

 

 

 

Belgesi bulunmayanlar Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacak İngilizce yeterlilik sınavına alınırlar. Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, İngilizce Tıp Fakültesi için en az 65, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü için en az 70  ve İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü için en az 80 olanların başvuruları Fakülte Yön. Kurullarınca değerlendirmeye alınır.

 

 

YABANCI DİL SINAV TARİHİ: 26 Ağustos 2020 tarihinde saat: 09:00’da Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır. 

 

B-BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ:

 

27.07.2020-14.08.2020 tarihleri arasında online yapılacak olup, başvuru için aşağıdaki sayfadan yapabilirsiniz.
YATAY GEÇİŞ ONLINE BAŞVURU FORMU

 

Birden fazla bölüm/programa başvurmak isteyen öğrenciler, başvuru sayfasından her bir başvuru için ayrı başvuru formu dolduracaklardır.

 

C-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

1- Başvuru formu. Başvuru formu için tıklayınız.

2- Transkript (Not belgesi)    

3- Ders içerikleri

4- ÖSYM yerleşme belgesi

5- Öğrenci belgesi

6- Disiplin Durum belgesi

 

*Elektronik imzalı ve barkodlu belge kabul edilmektedir.

 

UYARI : Yanlış ve eksik evrakı olan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

            Başvuru evrakları online başvuru sırasında sisteme yüklenecektir. Kesin kayıtta yüklenen belgelerin aslı ilgili Fakülte/Yüksekokullara teslim edilecektir.

 

 

 

D-SONUÇLARIN DUYURULMASI:

 

28.08.2020 tarihinde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının internet sayfasında duyurulacaktır.

 

 

E-KESİN KAYIT TARİHLERİ :

 

Asil Liste Kayıtları                 : 07.09.2020-10.09.2020

Yedek Liste ilanı                    : 11.09.2020

Yedek Liste Kayıtları             : 14.09.2020-15.09.2020

 

tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

 

 

Üniversitemize bağlı Gaziantep İli dışındaki Fakülte/Meslek Yüksekokullarına yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtları ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokul Müdürlüklerinde yapılacaktır.

 

 

F-KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER:

 

Belgeler Merkez Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.

 

1-) Öğrenim ücreti banka dekontu. (II.Öğretim öğrencileri için geçerlidir.)

2-) 4 adet fotoğraf.

3-) Kimlik fotokopisi

4-) Yatay geçiş yapmasına engel bir durum bulunmadığında dair form. Form için tıklayınız.