• (0342) 671-3382 / Fax (0342) 671-3384

Okulumuz uygyulama arazisinde yetiştirilen buğday hasadı