• (0342) 671-3382 / Fax (0342) 671-3384

  

Personel Görevi Dahili Telefonu
Pınar ÇİFTÇİ Yüksekokul Sekreteri V. 108
Kazım ÖZÇELİK Şef 111
Mustafa TÜLÜCÜ
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri Birimi 109
İpek TIRAŞ
 Memur
Personel İşleri Birimi 100
Yasemin YAŞAR
Büro M
emuru
Mali İşler Birimi 100
M.Nuri KILIÇ
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Destek Hizmet Personeli  
Ahmet ÇALDIRAN
Teknisyen Yardımcısı

Destek Hizmet Personeli

Taşınır Kayıt Görevlisi

 
Elif YEREBAKMAZ
Hizmetli
Destek Hizmet Personeli  
İsmail TÜRKMEN
Büro M
emuru
Destek Hizmet  Personeli  
Halil KARA
Temizlik Görevlisi
Destek Hizmet Personeli  
Ramazan  GÜLSOY
Temizlik Görevlisi
Destek Hizmet Personeli